ติดต่อ

รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร.039-319111 ต่อ 10117-8

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069