สายตรงอธิการบดี

คำชี้แจงในการร้องเรียน
  1. ไม่ควร เสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
  2. ไม่ควร เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
  3. ไม่ควร เสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
  4. ไม่ควร ใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ
"ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพียงผู้เดียว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง"

กรุณาใส่ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ : กรุณาใส่ E-mail ตามความเป็นจริง เนื่องจากจะได้ใช้อีเมลนี้ในตอบคำถามถึงท่านโดยตรง